Meža iegāde

Kā motivēt sevi pirkt mežu? Šis pilnīgi noteikti ir investīciju ieguldījums. Vai nu meža cena paaugstināsies, sniedzot ienākumus no nākotnes pārdošanas, vai paliks iepriekšējā cenu līmenī, mūsu nauda arvien atradīsies drošā vietā – jā, ja vien mežu paslepeni neizcērt… Pesimistisks skatījums līdz nelabojamiem optimistiem, taču tie pat ļaunākajā gadījumā saskatīs mākoņa zelta maliņu. Turklāt labā ziņa ir tā, ka mežu audzes vienmēr var atjaunot. Galvenais, ka ir platība, kur to darīt. Turklāt esošā mežā nav jāiegulda nekādi līdzekļi, ja nu vienīgi ir vēlme pārvērst to par pastaigām piemērotu dabas vietiņu. Kaut gan iemesls, kādēļ iegādāties mežu, var būt arī tieši tāds – piknikam un pastaigām, svētdienas pusdienu rīkošanai. Tādēļ var pirkt mežu netālu no mājām.

Taču pat privātīpašumā esoša meža ciršana ir ierobežota – par to gādā Meža likums. Likumdošanā noteikts, ka viena persona drīkst iegādāties līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes. Kāpēc mežs var tikt uzskatīts par lauksaimniecībā izmantojamu zemi? Tādēļ, ka par lauksaimniecisko darbību uzskata arī augkopību – tajā skaitā koku stādu, sēņu, savvaļas ogu audzēšanu. Taču, Ja Jūs neplānojat nodarboties ar lauksaimniecību, vairāk par 10 hektāriem lauksaimniecības zemes īpašumā iegūt nevarēs. Ja plānojat mežu izmantot kokmateriālu iegūšanai, jārēķinās ar to, ka par pārdošanā iegūto naudu tiek iekasēts nodoklis. Par nodokļa apmēriem jāinteresējas www.vid.gov.lv.

Par meža iegādes iespējām var uzzināt sludinājumu portālos ss, zip draugiem un citur. Meža īpašumus iespējams aplūkot arī portālā, var lasīt Meža Avīzes sludinājumu sadaļu. Ja gribat novērtēt, cik aptuveni maksā Jūsu noskatītais mežs (neatkarīgi novērtējot pirms tā iegādes), par galveno kritēriju uzskatāma diskonta likme. Tā ir prognozētā vērtība, ko varēsiet iegūt no meža produktiem, kad mežs sasniegs ciršanas vecumu, plus izmaksas par apsaimniekošanu. Meža cena var mainīties gadu gaitā, tādēļ jānoskaidro, vai tas robežojas ar valsts mežu platībām, vai paredzēts infrastruktūras uzlabojums meža tuvumā (piekļūšanas iespējas paaugstinās meža vērtību), cik lielā platībā aizliegta galvenā cirte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.